Môj košík je ešte prázdny a smutný :(
 • Prečo budeš PINK PANDA? PINK PANDA?

 • 28-denná absolútna
  garancia spokojnosti
  #
 • Ani jeden výrobok v našom internetovom
  obchode nie je testovaný na zvieratách.
  #
 • Super bezplatné
  triky a návody
  #

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky on-line obchodu s líčidlami PINK PANDA, ktorý je vlastníctvom slovinskej spoločnosti Konverzija spletni marketing d.o.o sú pripravené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, na základe odporúčania obchodnej komory a medzinárodných kódexov pre e-commerce.


Informácie o spoločnosti

Konverzija d.o.o.
Stegne 13a
1000 Ljubljana
Slovinsko
DIČ: SK4120011038
Srg: 2011/51055 - 11.1.2012

Riaditeľ: Gregor Koprivnik
e: [email protected]


On-line obchod PINKPANDA (ďalej len "PinkPanda.sk" alebo "internetový obchod") prevádzkuje slovinská spoločnosť Konverzija d.o.o (ďalej len "poskytovateľ"). Po registrácii na PINK PANDA návštevník získa užívateľské meno, ktoré je zhodné s jeho e-mailom a heslo. Užívateľské meno a heslo sú jednoznačne definované. Kupujúcim tak uľahčujú nákup a poskytovateľ zabezpečuje, že dáta budú plne chránené a používané v súlade s podmienkami, s ktorými (potenciálny) kupec súhlasí. Všeobecné podmienky popisujú fungovanie PINK PANDA, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií

(zhrnutie slovinskej legislatívy)
Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť zákazníkovi nasledujúce informácie: a) totožnosť podniku (meno a miesto podnikania, identifikačné číslo) b) kontaktné informácie, umožňujúce užívateľovi rýchly a efektívny spôsob komunikácie  c) hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk) d) dostupnosť produktov (každý výrobok alebo služba, ktorá je ponúkaná na mieste by mala byť k dispozícii v primeranej lehote) e) spôsob dodania tovaru alebo služieb, vykonávanie a (spôsob, miesto a dátum dodania) 
f) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne definované a musí byť jasné, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu 
g) spôsob platby a doručenia 
h) časovo platné ponuky
i) lehotu, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy; taktiež koľko kupujúceho stojí vrátenie výrobku
j) vysvetlenie procesu odvolania, vrátane všetkých informácií o kontaktnej osobe alebo oddelenia pre kontakt so zákazníkom.


Ponuka výrobkoc

Výrobky na PINK PANDAsú často aktualizované. V prípade, že výrobky nie sú na sklade, je tak uvedené. 
Snažíme sa, aby informácie o výrobkoch boli pravidelne aktualizované a presné. Za možné chyby v informáciach sa ospravedlňujeme a na chyby nás môžete upozorniť na [email protected]

Spôsoby platby

Poskytovateľ poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
- dobierkou- peniaze platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi.Pri nákupe do 20€ činí poštovné 3,2€. Pri nákupe nad 20€ je poštové 1,95€ a pri nákupe nad 50€ je poštovné zadarmo.
- na vyžiadanie prostredníctvom slovenského bankového prevodu na účet firmy Konverzija d.o.o. 
- s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.

Upozornenie: tieto podmienky a ceny poštovného platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky. 
Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.
Poskytovateľ poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
- dobierkou- peniaze platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi.
- na vyžiadanie prostredníctvom slovenského bankového prevodu na účet firmy Konverzija d.o.o.
- s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.
- poštovné je u nás zadarmo.


Upozornenie: tieto podmienky platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.


Ceny

Ceny sú uvedené vrátane 22% DPH, ceny Superfood sú vrátane 8,5% DPH. Ceny sú platné v čase uzatvorenia zmluvy a majú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade zaplatenia vyššie uvedenými spôsobmi platby, za vyššie uvedených podmienok. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o Potvrdení objednávky). Od tej chvíle, všetky ceny a ďalšie podmienky sú pevné a platia pre poskytovateľa a zákazníka.
Minimálna hodnota objednávky činí 10€ pred prirátaním hodnoty poštovného. Nad touto minimálnou hodnotou je možné použiť promo kód a využiť niektoré akcie. 
Aby sa predišlo ďalšiemu predaju, predaj niektorých propagačných výrobkov je obmedzený na 1 kus.
Všetky špeciálne ponuky sú platné do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob.


Propagačné kódy (Promo kódy)

Občas čitateľkám noviniek, alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov posielame propagačné kódy. Propagačný kód prináša rôzne výhody vo forme rôznych darov a zliav. Každý kód je vždy časovo obmedzený, je nutné ho využiť v stanovenom čase inak je neplatný. Je možné ho uplatniť tak, že pri nákupe sa na pokladni do zvlášť určeného poľa "promo kód" zadá a potvrdí kliknutím na "OK". Propagačné kódy nie je možné vzájomne spájať. Návštevník alebo kupujúci môže využiť každý nákup iba jeden propagačný kód. Pomo kód je možné použiť pri minimálnej hodnote nákupu, ktorá je 10€.

ODSTÚPENIE OD OBJEDNANÉHO TOVARU

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. 

Zákazník je povinný do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť tovar. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu: 

Slovenská pošta, a.s.
POSTservis Pack (Pre PinkPanda.sk)
Bojnická 14
832 70 Bratislava

Po prevzatí tovaru predávajúci vráti hodnotu zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Neprijímame dobierky.

Spotrebiteľ pri vrátení tovaru musí doložiť faktúra za tovar a osobné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý chce obdržať vrátenú čiastku. Náhrada bude vykonaná do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. Náklady poštovného sa nevracajú. Zákazník je povinný do 14 dní oznámiť na e-mailovú adresu [email protected] úmysel vrátiť zakúpený tovar a dôvod a my obratom zašleme presné inštrukcie na vrátenie. Zákazník má potom ešte 14 dní na vrátenie tovaru na uvedenú adresu. Ak tak zákazník neučiní, bohužiaľ stráca právo na vrátenie peňazí.
Formuláre 12Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje k dlhodobej ochrane osobných užívateľských dát. Poskytovateľ bude nakladať s osobnými údajmi výhradne pre plnenie zmluvy (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a pre ďalšiu potrebnú komunikáciu. Používateľské dáta v žiadnom prípade nebudú postúpené neoprávneným osobám. Pre ochranu osobných údajov je tiež zodpovedný používateľ spôsobom, ktorý zaisťuje bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla.

Komunikácia

Poskytovateľ kontaktuje užívateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, iba ak užívateľ výslovne nevzniesol námietku. Elektronický bulletin a / alebo textová správa bude obsahovať nasledujúce súčasti: - jasne a jednoznačne označené ako reklama - odosielateľ bude jasne viditeľný - rôzne kampane, propagačné a ďalšie marketingové techniky budú označené ako také. Rovnako budú jasne stanovené podmienky účasti v nich - jasne bude predstavený spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania reklamných správ - ak nechcete dostávať reklamné oznámenie to bude poskytovateľ rešpektovať.


PRÁVNE UPOZORNENIE

Internetový obchod PINK PANDA a všetky údaje na ňom, obrázky produktov, grafické a obrazové prvky na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a nesmú byť reprodukované alebo použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu. PINK PANDA značka a logá sú vlastníctvom spoločnosti Konverzija d.o.o


Sťažnosti a spory

Poskytovateľ rešpektuje platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Poskytovateľ sa s celou mocou usiluje, aby v súlade s  povinnosťami stanovil účinný systém pre vybavovanie sťažností a určenú osobu, ktorá, v prípade problémov, kupujúcim môže pripojiť telefónny kontakt alebo e-mail. Odvolanie sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresa [email protected] Reklamačné konanie je dôverné. Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí, že dostal sťažnosť, informuje zákazníka o tom, ako dlho to bude riešiť, a informuje ho o konaní. Poskytovateľ si je vedomý toho, že kľúčovým prvkom spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o riešenie prípadu, jeho asymetria medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a vynaložených nákladov na riešenie sporu. To je tiež hlavnou prekážkou spotrebiteľa aby nezačal konanie na súde. Preto poskytovateľ vynaloží všetko úsilie na vyriešenie prípadných sporov cestou zmieru.

Darčeky pri promo akciách

Pretože radi odmeňujeme svojich verných návštevníkov, čitateľov noviniek a všetkých, ktorí nás sledujú po iných médiách, pre nich často vykonávame špeciálne propagačné kampane. Jedným z týchto spôsobov je darovanie darčekov pri nákupe nad určitú sumu objednávky. Pritom suma objednávky ako aj možné darčeky sú vždy výslovne a jednoznačne uvedené. Ak sa návštevník rozhodne využiť takú akciu, sa zaväzuje sa, že v prípade, vrátenia položiek v časti alebo v plnej výške, tiež vráti darček, iba ak zostávajúca hodnota nákupu však prekročila limit určený na darček, alebo ak zákazník v rovnakej hodnote nahradí vrátený tovar za iný tovar v internetovom obchode. Napríklad, zákazník dostane darček pri nákupe nad 50 eur (bez nákladov na dopravu). Jeho nákup je 57 eur, pri čom obdrží darček. Potom chce vrátiť výrobok v hodnote 20 EUR. Celková hodnota nákupu je tak 37 eur, čo znamená, že nemá nárok na darčeky a musí byť vrátený. Druhá možnosť je, že namiesto vrátenia peňazí vymení tovar za iný tovar v hodnote 20 EUR. 
Darčeky, ktoré zákazníci obrdžia zadarmo pri nákupe nie je možné vymeniť za iný výrobok alebo peniaze.
Darčeky nie je možné meniť. Rovnako nie je možné meniť Mystery balíčky, ktoré zákazník dostane ako darček.

INFORMÁCIE A E-NOVINKY

Užívateľ súhlasí s tým, že pri registrácii na e-novinky bude pravidelne informovaný o zmenách na stránkach, nových službách a akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že e-mailová adresa užívateľa nebude zneužitá akýmkoľvek spôsobom alebo poskytnutá tretej osobe. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielanie e-noviniek.


24. 05. 2018