Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky on-line obchodu s líčidlami PINK PANDA, ktorý je vlastníctvom slovinskej spoločnosti Konverzija spletni marketing d.o.o sú pripravené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, na základe odporúčania obchodnej komory a medzinárodných kódexov pre e-commerce.

Informácie o spoločnosti
Konverzija d.o.o.
Slovenceva 24
1000 Ljubljana
Slovinsko
DIČ: SK4120011038
Srg: 2011/51055 - 11.1.2012, Okresný súd Celje

e-mail: [email protected]

Riaditeľ: Tina Jan
tel. č.: +420 910 880 727

On-line obchod PINKPANDA (ďalej len "PinkPanda.sk" alebo "internetový obchod") prevádzkuje slovinská spoločnosť Konverzija d.o.o (ďalej len "poskytovateľ"). Po registrácii na PINK PANDA návštevník získa užívateľské meno, ktoré je zhodné s jeho e-mailom a heslo. Užívateľské meno a heslo sú jednoznačne definované. Kupujúcim tak uľahčujú nákup a poskytovateľ zabezpečuje, že dáta budú plne chránené a používané v súlade s podmienkami, s ktorými (potenciálny) kupec súhlasí. Všeobecné podmienky popisujú fungovanie PINK PANDA, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií

(zhrnutie slovinskej legislatívy)
Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť zákazníkovi nasledujúce informácie: a) totožnosť podniku (meno a miesto podnikania, identifikačné číslo) b) kontaktné informácie, umožňujúce užívateľovi rýchly a efektívny spôsob komunikácie  c) hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk) d) dostupnosť produktov (každý výrobok alebo služba, ktorá je ponúkaná na mieste by mala byť k dispozícii v primeranej lehote) e) spôsob dodania tovaru alebo služieb, vykonávanie a (spôsob, miesto a dátum dodania) 
f) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne definované a musí byť jasné, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu 
g) spôsob platby a doručenia 
h) časovo platné ponuky
i) lehotu, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy; taktiež koľko kupujúceho stojí vrátenie výrobku
j) vysvetlenie procesu odvolania, vrátane všetkých informácií o kontaktnej osobe alebo oddelenia pre kontakt so zákazníkom.


Ponuka výrobkov

Výrobky na PINK PANDAsú často aktualizované. V prípade, že výrobky nie sú na sklade, je tak uvedené. 
Snažíme sa, aby informácie o výrobkoch boli pravidelne aktualizované a presné. Za možné chyby v informáciach sa ospravedlňujeme a na chyby nás môžete upozorniť na [email protected]

Spôsoby platby

Poskytovateľ poskytuje nasledujúce spôsoby platby: - platba na dobierku (maximálna hodnota objednávky je 150 Eur), s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.
Upozornenie: tieto podmienky a ceny poštovného platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu. Poskytovateľ poskytuje nasledujúce spôsoby platby:  platba na dobierku, s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.

Upozornenie: tieto podmienky platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.

Naším klientom ponúkame možnosť vytvoriť si prioritnú objednávku a tak preskočiť radu. Prioritné objednávky sú pripravené a odoslané rýchlejšie ako bežné, ale vzhľadom na dodávku tovaru prostredníctvom doručovacích služieb nemôžeme zaručiť, že tieto objednávky budú dodané rýchlejšie, alebo bez oneskorenia v dodaní, z dôvodu možných nepredvídateľných situácií v doručovacej službe (extrémne počasie, technické problémy, ...). Táto možnosť znamená, že tento druh objednávky bude pripravený čo najrýchlejšie.

Príplatok za prioritnú objednávku je 0.99 €.
Doplatok pri zaslaní na dobierku je 0,99 EUR

Poistenie zásielky
Klient môže využiť poistenie zásielky v hodnote 0,5 €. Ak sa tovar náhodou stratí alebo poškodí, v čo najkratšom čase pošleme nový. V prípade, že nie je skladom, za daný tovar vrátime peniaze.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH, ceny Superfood sú vrátane 10% DPH. Ceny sú platné v čase uzatvorenia zmluvy a majú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade zaplatenia vyššie uvedenými spôsobmi platby, za vyššie uvedených podmienok. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o Potvrdení objednávky). Od tej chvíle, všetky ceny a ďalšie podmienky sú pevné a platia pre poskytovateľa a zákazníka.
Minimálna hodnota objednávky činí 10€ pred prirátaním hodnoty poštovného. Nad touto minimálnou hodnotou je možné použiť kupón a využiť niektoré akcie. 
Aby sa predišlo ďalšiemu predaju, predaj niektorých propagačných výrobkov je obmedzený na 1 kus.
Všetky špeciálne ponuky sú platné do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob.

Podmienkou nákupu je plnoletosť kupujúcich.

Propagačné kódy (kupóny)

Občas odberateľkám noviniek, alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov posielame propagačné kódy. Propagačný kód prináša rôzne výhody vo forme rôznych darov a zliav. Každý kód je vždy časovo obmedzený, je nutné ho využiť v stanovenom čase inak je neplatný. Je možné ho uplatniť tak, že pri nákupe sa na pokladni do zvlášť určeného poľa "kupón" zadá a potvrdí kliknutím na "OK". Propagačné kódy nie je možné vzájomne spájať. Návštevník alebo kupujúci môže využiť každý nákup iba jeden propagačný kód. Kupón je možné použiť pri minimálnej hodnote nákupu, ktorá je 10€.

ODSTÚPENIE OD OBJEDNANÉHO TOVARU

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. 

Zákazník je povinný do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť tovar. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu: 

Konverzija s.r.o.
Slovenceva 24
1000 Ľubľana
Slovinsko

Vrátenie produktov: Produkty musia byť poslané na zadanú adresu doporučenou poštou alebo iným spôsobom, aby sme ju mohli sledovať. Ak zásielka nebude odoslaná podľa pokynov, nebudeme môcť vrátiť peniaze. Výrobky by mali byť chránené ochrannou fóliou.

Po prevzatí tovaru predávajúci vráti hodnotu zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Neprijímame dobierky.

Spotrebiteľ pri vrátení tovaru musí doložiť faktúra za tovar a osobné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý chce obdržať vrátenú čiastku. Náhrada bude vykonaná do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. Náklady poštovného sa nevracajú. Zákazník je povinný do 14 dní oznámiť na e-mailovú adresu [email protected] úmysel vrátiť zakúpený tovar a dôvod a my obratom zašleme presné inštrukcie na vrátenie. Zákazník má potom ešte 14 dní na vrátenie tovaru na uvedenú adresu. Ak tak zákazník neučiní, bohužiaľ stráca právo na vrátenie peňazí.
Formuláre  12

Komunikácia

Poskytovateľ kontaktuje užívateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, iba ak užívateľ výslovne nevzniesol námietku. Elektronický bulletin a / alebo textová správa bude obsahovať nasledujúce súčasti: - jasne a jednoznačne označené ako reklama - odosielateľ bude jasne viditeľný - rôzne kampane, propagačné a ďalšie marketingové techniky budú označené ako také. Rovnako budú jasne stanovené podmienky účasti v nich - jasne bude predstavený spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania reklamných správ - ak nechcete dostávať reklamné oznámenie to bude poskytovateľ rešpektovať.


PRÁVNE UPOZORNENIE

Internetový obchod PINK PANDA a všetky údaje na ňom, obrázky produktov, grafické a obrazové prvky na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a nesmú byť reprodukované alebo použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu. PINK PANDA značka a logá sú vlastníctvom spoločnosti Konverzija d.o.o


Sťažnosti a spory

Poskytovateľ rešpektuje platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Poskytovateľ sa s celou mocou usiluje, aby v súlade s  povinnosťami stanovil účinný systém pre vybavovanie sťažností a určenú osobu, ktorá, v prípade problémov, kupujúcim môže pripojiť telefónny kontakt alebo e-mail. Odvolanie sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresa [email protected]
Reklamačné konanie je dôverné. Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí, že dostal sťažnosť, informuje zákazníka o tom, ako dlho to bude riešiť, a informuje ho o konaní. Poskytovateľ si je vedomý toho, že kľúčovým prvkom spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o riešenie prípadu, jeho asymetria medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a vynaložených nákladov na riešenie sporu. To je tiež hlavnou prekážkou spotrebiteľa aby nezačal konanie na súde. Preto poskytovateľ vynaloží všetko úsilie na vyriešenie prípadných sporov cestou zmieru.

Darčeky pri promo akciách

Pretože radi odmeňujeme svojich verných návštevníkov, čitateľov noviniek a všetkých, ktorí nás sledujú po iných médiách, pre nich často vykonávame špeciálne propagačné kampane. Jedným z týchto spôsobov je darovanie darčekov pri nákupe nad určitú sumu objednávky. Pritom suma objednávky ako aj možné darčeky sú vždy výslovne a jednoznačne uvedené. Ak sa návštevník rozhodne využiť takú akciu, sa zaväzuje sa, že v prípade, vrátenia položiek v časti alebo v plnej výške, tiež vráti darček, iba ak zostávajúca hodnota nákupu však prekročila limit určený na darček, alebo ak zákazník v rovnakej hodnote nahradí vrátený tovar za iný tovar v internetovom obchode. Napríklad, zákazník dostane darček pri nákupe nad 50 eur. Jeho nákup je 57 eur, pri čom obdrží darček. Potom chce vrátiť výrobok v hodnote 20 EUR. Celková hodnota nákupu je tak 37 eur, čo znamená, že nemá nárok na darčeky a musí byť vrátený. 
Darčeky, ktoré zákazníci obrdžia zadarmo pri nákupe nie je možné vymeniť za iný výrobok alebo peniaze.
Darčeky nie je možné meniť. Rovnako nie je možné meniť Mystery balíčky, ktoré zákazník dostane ako darček.
Na jeden nákup je možné použiť len jeden promo kód.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami neuznávame žiadneho zmluvného partnera na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov ako kompetentného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by spotrebiteľ mohol začať na základe Zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spoločnosť, ktorá ako poskytovateľ tovaru a služieb, prevádzkuje internetový obchod na území Slovinskej republiky, uverejňuje na svojej stránke elektronický odkaz na platformu na riešenie sporov (SRPS). Platforma je pre spotrebiteľov k dispozícii na odkaze TU.

Uvedené opatrenie je založené na Zákone o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, Nariadení (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2014/2004 a Smernica 2009/22/ES.


Ochrana osobných údajov
Všeobecne

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu. Spoločnosť bude používať zhromaždené osobné údaje výhradne na poskytovanie služieb, ktoré ponúka. Spoločnosť rešpektuje dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu, preto urobí všetko, čo je potrebné na to, aby ich ochránila pred akýmikoľvek porušeniami alebo zneužitím. Osobné údaje používateľov sú jednou z oblastí, ktorému spoločnosť venuje osobitnú pozornosť a starostlivosť, pretože si je vedomá citlivého charakteru tejto oblasti.

V určitých prípadoch je prenos osobných údajov používateľa spoločnosti nevyhnutný na to, aby spracovateľ ako poskytovateľ splnil svoje zmluvné povinnosti voči používateľovi.
Zoznam spracovateľov osobných údajov pre spoločnosť sa nachádza  tu.
Poskytovateľ zhromaždené údaje trvalo chráni v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej rep. č. 94/07) (ZVOP-1), Zákonom o elektronických komunikáciách (Úr. vest. SR č. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – vyhl. US, 81/15 a 40/17) a Všeobecným nariadením o ochrane údajov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Použitie osobných údajov

Spoločnosť na účely poskytovania služieb, ktoré ponúka, zhromažďuje, spravuje, spracúva a ukladá tieto údaje používateľa:
 • meno a priezvisko
 • doručovacie adresy
 • spoločnosť resp. názov právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba)
 • daňové číslo právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba)
 • e-mailová adresa (prihlasovacie meno)
 • heslo v šifrovanom tvare
 • kontaktné telefónne číslo
 • ostatné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne zadá do formulárov v internetovom obchode
 • ostatné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne dodatočne pridá do svojho profilu

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré zadajú používatelia.
Poskytovateľ neposkytuje údaje tretím stranám, s výnimkou zmluvných partnerov, s ktorými má poskytovateľ uzavretú zmluvu o ochrane osobných údajov a ktorí sú zmluvne viazaní na rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako poskytovateľ.
Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje s výslovným súhlasom používateľov. Ich súhlas uchováva spolu s ich obsahom a obsahom formulára, pomocou ktorého boli získané.
Poskytovateľ uchováva zbierky osobných údajov na území Slovinskej republiky a neprenáša ich do iných krajín.

Účel použitia

Osobné údaje získané prostredníctvom stránky www.pinkpanda.sk za účelom online nákupu sa používajú výlučne na účely vykonania a doručenia objednávky.
Užívateľ dáva súhlas na uloženie, spracovanie a prenos osobných údajov pri účasti v súťaži alebo pri prihlásí k odberu noviniek e-mailom a užívateľ dovoľuje spoločnosti Konverzija d.o.o, k spracovaniu a ukladaniu osobných údajov predložených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Daný súhlas užívateľa umožňuje, aby spoločnosť Konverzija d.o.o., ako správca databázy spracovala osobné údaje získané za účelom prieskumu a štatistického spracovania dát, na stanovenie využívania služieb, prispôsobenie ponuky a segmentáciu, prieskum trhu, informácie o službách a odosielania správ a špeciálnych ponúk prostredníctvom e-mailu, telefónnych čísiel a ďalších propagačných materiálov, na informovanie používateľa o online službách na www.pinkpanda.sk a od spoločnosti Konverzija d.o.o. Zozbierané údaje nebudú odoslané tretím stranám.
Uvedené údaje môže spoločnosť Konverzija d.o.o. spracovať pre vlastné potreby do odvolania súhlasu a to len po dobu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, tzn. 10 rokov u registrovaných užívateľov tohto webu www.pinkpanda.sk, 10 mesiacov u účastníkov súťaží, 10 u pre víťaza súťaže alebo kým prevádzkovateľ neprenechá s činnosťou na trhu. V čase správy osobných údajov môže jednotlivec na požiadanie umožniť zobrazenie a aktualizáciu údajov v databáze.

Vykonávanie pravidiel ochrany osobných údajov

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov má spoločnosť ochranu osobných údajov upravenú v Predpisoch o ohrane osobných údajov.
Každý zamestnanec spoločnosti na plný alebo polovičný pracovný úväzok, ktorý má prístup k osobným a iným používateľským údajom, je oboznámený s ustanoveniami Pravidiel o ochrane osobných údajov a povinnosťou ochrany osobných a ostatných údajov a je povinný dodržiavať tieto ustanovenia o ochrane dôvernosti osobných údajov a súkromia používateľov internetového obchodu. Povinnosť ochrany osobných a ostatných údajov má neobmedzenú platnosť, ktorá trvá aj po ukončení pracovného vzťahu so spoločnosťou.

Ochrana detí

Reklamné správy budú jasne viditeľné (berúc do úvahy vek) a jasne oddelené od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia určená pre deti bude primeraná ich veku a nebude využívať dôveru detí, nedostatok skúseností a pocit lojality. Poskytovateľ nesmie prijímať objednávky od osoby, o ktorej sa domnieva, že je dieťaťom, bez výslovného povolenia jeho rodičov alebo opatrovníkov.

Poskytovateľ nesmie akceptovať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ tiež nemôže poskytovať informácie od detí tretej strane, s výnimkou rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ nesmie ponúkať voľný prístup k produktom alebo službám, ktoré sú pre deti škodlivé.


Právo na informácie a vymazanie

Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, ako aj právo na ich vymazanie. Ak máte otázky týkajúce sa vymazania, spracovania alebo použitia vašich údajov, kontaktujte prosím : [email protected] alebo nám vašu požiadavku pošlite poštou.
Osoba oprávnená na ochranu osobných údajov v spoločnosti je Maja Poročnik, Slovenceva 24, 1000 Ljubljana, [email protected].

Oznámenia o stave objednávky: Vyhradzujeme si právo kontaktovať vás na telefónne číslo, ktoré ste zadali pri objednávke a prostredníctvom SMS správy vás informovať, ak bola vaša objednávka odoslaná a ak tovar nebol od 3 do 5 dní prevzatý. Pokiaľ zásielky nebudú vyzdvihnuté dlhšie ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zatelefonovať na telefónne číslo, ktoré ste uviedli, a pripomenúť vyzdvihnutie tovaru. Zákazníkov prostredníctvom e-mailu taktiež informujeme o stave objednávky.

Oznámenia: Po prihlásení sa na odber noviniek bude vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa s vašim povolením použité na propagačné účely, pokiaľ sa z odberu noviniek neodhlásite. Na odber noviniek ste prihlásení iba v prípade, ak pri objednávke označíte zvláštne políčko, ktoré vám umožní odber noviniek.

Z databázy príjemcov noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy na [email protected]sk alebo kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa tu“ v dolnej časti propagačných e-mailových správ.

Každá osoba, ktorej poskytovateľ zhromažďuje, ukladá a spracúva jeho osobné údaje, má nasledujúce práva týkajúce sa týchto údajov:
 • Právo na vymazanie – ak si používateľ už neželá, aby boli jeho osobné údaje, ktoré má uložené a spracúva spracovateľ, aj naďalej spracovávané a pod podmienkou, že neexistujú žiadne oprávnené dôvody na ich ďalšie ukladanie, môže kedykoľvek požiadať spracovateľa o vymazanie jeho údajov.
 • Právo vedieť, ako dlho sú uložené osobné údaje.
 • Právo požiadať o opravu, vymazanie alebo podať sťažnosť.
 • Právo na prenos – používateľ môže, ak si to želá, spracovávateľa požiadať, aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poslal správcovi v štruktúrovanej, všeobecne používanej a strojovo čitateľnej forme.
 • Právo na opravné prostriedky a sankcie – používateľ má právo podať sťažnosť na kontrolný orgán, a taktiež právo na opravné prostriedky proti rozhodnutiu kontrolného orgánu alebo v prípade nečinnosti kontrolného orgánu, právo na náhradu škody a zodpovednosti.
 • Právo nepodliehať opatreniam vyplývajúcim výlučne z profilovania, analýzy alebo očakávaní s použitím automatizovaných nástrojov na spracovanie.
 • Právo odobrať súhlas – používateľ má právo odobrať súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov, najmä v prípade priameho marketingu.

Postup vykonávania práv

Som si vedomý, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi, možno písomne adresovať správcovi na e-mailovú adresu [email protected].
Som si vedomý toho, že pre potreby spoľahlivej identifikácie v prípade vykonávania práv v súvislosti s osobnými údajmi môže správca odo mňa požadovať dodatočné informácie a konať môže odmietnuť len vtedy, ak preukáže, že ma nedokáže spoľahlivo identifikovať.
Som si vedomý, že na základe mojej požiadavky, ktorou uplatňujem svoje práva v súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, musí správca bez zbytočného odkladu odpovedať a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Spoločnosť uchováva osobné údaje používateľa do odobratia súhlasu na uchovávanie a spracovanie údajov používateľa. Používateľ môže zrušiť súhlas na odber elektronických noviniek (čo urobí písomnou žiadosťou poskytovateľovi na e-mailovú adresu [email protected]) alebo požiadať, aby spoločnosť s okamžitou účinnosťou a natrvalo vymazala jeho osobné údaje tak, že úplne odstráni používateľský profil u poskytovateľa.

Ostatné

V súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov je spoločnosť povinná chrániť osobné údaje používateľov svojho internetového obchodu. Spoločnosť za žiadnych okolností nebude poskytovať osobné alebo iné údaje používateľa tretej strane resp. tretej strane neumožní pohľad do osobných resp. iných údajov používateľa, iba ak by to od neho požadovali štátny orgány, ak je takáto povinnosť stanovená v zákone alebo v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné pre konania pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a na ochranu a realizáciu zákonných záujmov spoločnosti.

Všetky osobné a iné údaje, ktoré používateľ poskytne pri registrácii v internetovom obchode, ako aj pri objednaní nákupu produktov vrátane obsahu objednávok, budú chránené v súlade s predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Spoločnosť tieto údaje nebude používať na žiadny účel, ktorý by mohol poškodiť používateľa alebo inú osobu, ktorej sa to týka. Spoločnosť nebude používať údaje používateľa na odosielanie propagačných e-mailov alebo iných nežiadúcich propagačných materiálov s výnimkou odosielania tých propagačných správ, na ktoré sa používateľ objednal resp. s ktorými výslovne súhlasil. Spoločnosť môže použiť údaje v anonymnej forme na účely štatistickej analýzy. Dôvernosť osobných a iných používateľských údajov nebude v žiadnej forme porušená.
Spoločnosť bude uchovávať osobné údaje používateľov v zbierke osobných údajov iba v čase, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje zbierajú a evidujú.

Spoločnosť poskytne doručovacím službám len nevyhnutné údaje na doručenie výrobkov zakúpených v internetovom obchode (údaje o príjemcovi, doručovaciu adresu, telefónne číslo na zaslanie oznámenia o doručení zásielky a/alebo o riešení problémov pri doručení a e-mailovú adresu na zaslanie oznámenia o stave doručenia zásielky). Spoločnosť prostredníctvom e-mailu kontaktuje používateľa, ak to bude nevyhnutné na vykonanie nákupu v internetovom obchode a prostredníctvom telefónneho čísla len v tom prípade, ak sa počas registrácie resp. nákupu v internetovom obchode vyskytne problém.

Komunikácia
Poskytovateľ kontaktuje používateľa pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku len vtedy, ak proti tomu používateľ výslovne nenamieta.
Reklamné elektronické a/alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce komponenty:
- jasne a jednoznačne budú označené ako reklamné správy,
- odosielateľ bude jasne viditeľný,
- rôzne akcie, propagačné akcie a iné marketingové techniky budú označené ako také, ako aj podmienky účasti v nich,
- jasne bude predstavený spôsob, ako sa odhlásiť z odberu reklamných správ,
- poskytovateľ bude výslovne rešpektovať želanie používateľa, že nechce neprijímať reklamné správy.


Súbory cookie a reklama
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve našich stránok a nepoškodzujú váš hardvér alebo softvér. Ich ukladanie je pod úplnou kontrolou prehliadača, ktorý má používateľ – ktorý môže ukladanie súborov cookie ľubovoľne obmedziť alebo zakázať.

Súbory cookie nie sú škodlivé a sú vždy časovo obmedzené.

Použitie súborov cookie v Európskej únii (EÚ) upravuje Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES, ktorej článok o súboroch cookie a podobných technológiách bol zmenený a doplnený smernicou 136/2009.

V slovinskom práve je používanie súborov cookie stanovené v Zákone o elektronických komunikáciách resp. ZEKom-1 (Úradný vestník č. 109/2012), ktorého článok 157 predstavuje právny základ na ochranu súkromia používateľov webu.

Stránka www.pinkpanda.sk používa pre fungovanie stránok súbory cookie, ktoré neukladajú osobné údaje, ale sledujú aktivitu a záujmy návštevníkov stránok s cieľom poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť. Používaním webovej stránky súhlasia návštevníci s ich používaním.

Prečo sú súbory cookie potrebné?

Sú základom poskytovania používateľsky prívetivých služieb online. Interakcia medzi online používateľom a stránkou je pomocou súborov cookie rýchlejšia a jednoduchšia. Pomocou nich si webová stránka zapamätá referencie používateľa a skúsenosti, čím sa ušetrí čas a prehliadanie webových stránok je účinnejšie a príjemnejšie.

Spoločnosť na začiatku každého používania internetového obchodu priradí každému používateľovi súbor cookie na identifikáciu a zabezpečenie sledovanja, ktorý je uložený v pamäti servera len počas trvania návštevy internetového obchodu a po jednej hodine nečinnosti je vymazaný. Spoločnosť môže na osobný počítač používateľa ukladať aj niektoré trvalé súbory cookie, napr. identifikačné číslo používateľa v šifrovanom formáte na identifikáciu ďalšej návštevy internetového obchodu alebo hodnotenia produktov, pomocou ktorého používateľ vie, ktoré produkty už vyhodnotil a nepriamo aj súbory cookie externej služby Google Analytics, ktoré slúžia na analýzu návštev na webe. Spoločnosť môže tieto údaje použiť v sumarizovanej anonymnej forme na účely štatistickej analýzy. Pre potreby zaistenia bezpečnosti na webe spoločnosť zhromažďuje aj IP adresy, z ktorých používatelia vstupujú do internetových obchodov.

Zakázanie súborov cookie

Sami sa rozhodnete, či povolíte ukladanie súborov cookie vo vašom zariadení. Nastavenia súborov cookie môžete upravovať a meniť vo vašom internetovom prehliadači.

Pre informácie o nastaveniach súborov cookie vyberte internetový prehliadač, ktorý používate:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer 9
- Internet Explorer 7 a 8
- Safari

Ak zmeníte alebo vymažete súbor cookie v prehliadači, zmeníte alebo aktualizujete váš prehliadač alebo zariadenie, je možné, že budete musieť súbory cookie opätovne zakázať. Postup pri spravovaní a mazaní súborov cookie je pri rôznych prehliadačoch odlišný. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na pomoc v prehliadači. Sledovanie Google Analytics môžete zakázať aj na tomto odkaze.

Súbory cookie používané na tejto stránke:


Názov Cookie

PHPSESSID
Účel

Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Trvanie

Aktuálna relácia
Spoločnosť

Konverzija
d.o.o.
__cfduid
Sieť na dodávanie obsahu
1 rok
Cloudflare
__zlcmid
Sieť na dodávanie obsahu
1 rok
Cloudflare
_ga
Analýza návštevy
2 roky
Google
_gat
Analýza návštevy
Aktuálna relácia
Google
_gid
Analýza návštevy
1 deň
Google
abproductimage
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
checkoutversion
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
cto_lwid
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
13 mesiacov
Konverzija d.o.o.
discountsmenu_test
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
fr
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
3 mesiace
facebook
optimizelyBuckets
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
6 mesiacov
Optimizely
optimizelyEndUserId
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
6 mesiacov
Optimizely
optimizelySegments
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
6 mesiacov
Optimizely
optimizelyPendingLogEvents
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia Optimizely
promo_code_id
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
user_firstvisit
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia Konverzija d.o.o.
user_pagesbrowsed
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia
Konverzija d.o.o.
cookie_settings_set
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
25 rokov
Konverzija d.o.o.
IDE
Integrácia správ 13 mesiacov
doubleclick
_hjIncludedInSample
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia Konverzija d.o.o.
eid
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia Konverzija d.o.o.
uid
Analýza používania internetového obchodu
1 rok
criteo.com
last_products_viewed
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
atw_session
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia
Konverzija d.o.o.
basket_id
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti na pokladni
1 rok
Konverzija d.o.o.
basket_items
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti na pokladni
1 rok
Konverzija d.o.o.
basket_updated_at
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti na pokladni
1 rok
Konverzija d.o.o.
initiate_checkout
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti na pokladni
Aktuálna relácia
Konverzija d.o.o.
user_firstproduct
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
email_tag
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
10 rokov
Konverzija d.o.o.
1P_JAR
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 mesiac
Google
CONSENT
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
19 rokov
Google
KHcl0EuY7AKSMgfvHl7J5E7hPtK
Online platba
20 rokov
Paypal
LANG
Online platba
1 rok
Paypal
NID
Poskytovanie jedinečných ID používateľov na reklamu
6 mesiacov
Google
PYPF
Online platba
Aktuálna relácia
paypal
X-PP-SILOVER
Online platba
Aktuálna relácia
paypal
phone_tag
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
10 rokov
Konverzija d.o.o.
ts
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
tsrce
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
x-csrf-jwt
Overenie pravosti
Aktuálna relácie
Konverzija d.o.o.
x-pp-s
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
Aktuálna relácia
Konverzija d.o.o.
user_hash
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
user_id
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.
test_cookie
Poskytovanie lepšej užívateľskej skúsenosti
1 rok
Konverzija d.o.o.

11. 11. 2021