O spoločnosti

Konverzija s.r.o.
Slovenceva 24
1000 Ljubljana
Slovinsko

Sklad
Konverzija s.r.o.
Slovenceva 24
1000 Ljubljana
Slovinsko

IBAN: SI56031761000357473
Evidenčné číslo: 6085822000
DIČ: SK4120011038
Srg: 2011/51055

Riaditeľ: Tina Jan

11. 11. 2021